Leto ustanovitve: 2000

Naslov:
TD Zgornja Ložnica, Zg. Ložnica 40,
2316 Zg. Ložnica
Predsednica: Marijana Jereb
Podpredsednica: Irena Gregorič

 

 

Tradicionalne prireditve:
Etnološki večer z Ložniškimi ufarcami: vsako leto  v mesecu februarju, v večnamenskem prostoru na Zg. Ložnici
Največji presmec v občini:  sobota pred cvetno nedeljo na Kostanjevcu
Kurjenje monštrance:  velikonočna sobota v Gladomesu
Velikonočni pohod: velikonočni ponedeljek
Ekskurzija v turistično zanimive kraje: zadnji vikend v maju
Postavitev klopotca: 15. avgust, Marijino vnebovzetje
Martinovanje: Gregoričeva klet v Tinjski Gori

 

TD Zgornja Ložnica si od ustanovitve prizadeva za urejenost in prepoznavnost kraja na več področjih

 

Članstvo:  Število članov, ki je iz leta v leto naraščalo, je v zadnjih letih že preseglo število sto.

 

Sekcije:

Ložniške ufarce - etnološka skupina 
Mentorica: Martina Lešnik
Prireditve:
Vodja: Irena Gregorič
Pohodništvo:
Vodja: Henrik Flis
Ekskurzije:
Vodja: Jožef Košir
Ohranjanje običajev:
Vodja: Irena Pregl
Delavnice in stojnice:
Vodja: Julčka Vidmar

 


Urejenost kraja: V prvih letih so dajali poudarek urejenosti kraja. Na njihovo pobudo so se postavile nove

avtobusne postaje, postavljale usmerjevalne table, ki jih krasijo korita z rožami in table za oglaševanje. Krajani za videz

v njihovi okolici lepo skrbijo, še posebej  za rože ob njih. Tudi skrb za urejeno okolje pri lastnih hišah in v vaseh je

prisotna povsod. Mnogi so v zadnjih letih za urejenost prejeli najvišja priznanja.

 

Obujanje kulturne dediščine: Že kmalu po ustanovitvi so začeli spodbujati k ohranjanju kulturne dediščine in

nekatere prireditve so postale tradicionalne.  V vaseh  postavljajo majska drevesa, kurijo kresove, v vasi Kostanjevec 

se ponašajo z največjim presmecem,  v Gladomesu kurijo monštranco, na Zg. Ložnici postavljajo klopotec in v

Tinjski Gori organizirajo martinovanje.

 

Ekskurzije : Vsako leto, zadnji vikend v maju, organizirajo ekskurzijo v turistično zanimive kraje. Najprej so obiskovali sosednja in prijateljska društva v občini, pozneje potovali po Sloveniji in tudi v Italiji so že bili.

 

Rekreacija: Poskrbijo tudi za rekreacijo članov. Za ženske je organizirana enkrat tedensko v večnamenskem prostoru

na Zg. Ložnici. Na velikonočni ponedeljek organizirajo tradicionalni  pohod. V preteklih letih so se povzpeli na tinjski in kebeljski predel. V bodoče bi radi pohod izpeljali po Pohodni poti, ki bo markirana po obrobju domače krajevne skupnosti.

V izdelavi so že potrebne označbe, na tej poti pa bi radi obeležili  še dve znamenitosti – šolo pod starim hrastom in mlin s potujočo knjižnico.  Razmišljajo  tudi o kolesarski poti znotraj domače krajevne skupnosti, kjer bi  se domačini preizkušali

v kolesarskih zmogljivostih.

 

Etnološka skupina Ložniške ufarce: Prepoznavni  znak TD Zg. Ložnica je v zadnjem času etnološka skupina

Ložniške ufarce, ki šteje deset članic in enega člana.  Letno organizirajo več delavnic,  na katerih obdelajo njivo, predvsem pridelujejo koruzo in buče. Iz njih izdelajo kulinarične dobrote, s katerimi se predstavljajo na sejmih in drugih prireditvah.  V zadnjih letih sta bila odmevna dva projekta: »Od zrna do kruha« in projekt »Od semena do olja
Ložniške ufarce vsako leto pripravijo tudi eno ali več koreografij, s katerimi predstavijo kulturno dediščino domačega

kraja na nastopih širom po občini in Sloveniji.  Njihove etnološko obarvane koreografije združujejo ljudsko petje ob harmoniki  in narečno govorico. Z delovno narodno nošo domačega kraja in mnogimi pripomočki, ki jih ponekod še

najdejo na terenu, povsod pritegnejo obilico pozornosti.  Splet vsega dogajanja so pokazale letos in bodo tudi v bodoče

na etnološkem večeru. 

 

Ustvarjalne delavnice: V zimskem času Ložniške ufarce  vabijo  člane TD v delavnice za izdelavo adventnih venčkov, voščilnic, slikanje na steklo in svilo, kvačkanje…. Na zadnji njihovi delavnici so izdelale krone in druge pripomočke za

vinske kraljice, ki so se potegovale za najvišja mesta v igrah turističnih društev na Podobah bistriških domačij.

 

Sodelovanje z drugimi društvi: Pri večjih prireditvah povabijo k sodelovanju tudi druga društva v kraju. Posebej  aktivno sodelujejo s člani Društva podeželjske mladine Kostanjevec in kulturnim društvom.

 

Zanimivosti domačega kraja: Turiste, ki bi prišli na Zgornjo Ložnico, bi seznanili s preteklostjo domačega kraja, jih popeljali v cerkev Sv. Venčeslava, jim ponudili domače kulinarične dobrote, morda pa jim z nastopom prikazali utrip preteklosti kraja pod Pohorjem.
O zanimivostih, na katere so domačini ponosni, lahko turisti preberejo in se seznanijo tudi v zloženki o Zgornji Ložnici.

O preteklosti kraja pod Pohorjem  pa je zapisano v knjigi domačina Julija Titla: Venčesl in okolica.